(دادرسی مدنی)اشکالات مخصوص و منصوص در قانون که به دعوی،از طرف مدعی یا مدعی علیه و یا راسا به حکم قانون متوجه شود.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص99)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: