عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی. (بند 25 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: