پذیرفتن شخص به خدمت شرکت براساس پست‌های موجود و برای انجام کارهایی که به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می‌شود و بر سـه قسـم رسمی، قراردادی و پیمانی است. (بند پ ماده 3 آیین‌نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: