احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می آید.احضاریه در دونسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می گردد و نسخه دیگر پس از امضاء،به مامور ابلاغ مسترد می شود.


منبع مطلب:ماده 169 آ.د.ک
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: