( حقوق عمومی ) آیین نامه ای که مقام رسمی صلاحیتدار در حدود اختیار خود ( و بدون اینکه به منظور اجرای قانون معینی از قوانین موضوعه باشد ) وضع کند .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: