اسم مجموعه ای است از مقررات که به منظور رسیدگی به مرافعات یا شکایات (قضایی و اداری) یا درخواست های قضائی(مانند درخواست در امور حسبی) و مانند آنها وضع و به کار می رود مانند آئین دادرسی مدنی (یا اصول محاکمات حقوقی) و آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی اداری و جز اینها.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: