مکانی با فضای مناسب، طبقِ نقشه‌های موجود در سازمان دامپزشکی کشور - و مجهز به لوازم و وسایل فنی و مواد آزمایشگاهی است‌که در آن آزمایش‌های مجاز تشخیص دامپزشکی انجام می‌شود. (ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی ماده10‌ قانون سازمان دامپزشکی‌کشور‌ برای صدور ‌پروانه‌های بیمارستان آزمایشگاه، درمانگاه و‌ اشتغال ‌به امور‌ ‌درمانی‌ دامپزشکی‌ مصوب 4/10/1373هیأت وزیران)
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: