عنوان عقودی است که در آنها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام شود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تآتر یا گاز و تلفن و مانند آنها . عوض را « وجه اشتراک » گویند. ترجمه آن به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. ( بند چهارم ماده 739 قانون آیین دادرسی مدنی ).
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: