گاه شخصی از دادگاه در خواست می کند که طرف مقابلش را در دادگاه حاضر کند تا بین آنان نسبت به اختلاف موجود سازش نامه ای تنظیم شود، در فرض حضور طرف مقابل،و توافق طرفین آنچه حاصل می‌شود گزارش اصلاحی نیست بلکه ارزشی معادل یک قرارداد دارد که در صورت عدم انجام هریک از تعهدات،متعهدله حق طرح دعوی الزام به ایفای تعهد را دارد. ولی گاهی طرفین دعوای موجود را (چه در دادگاه بدوی، چه در دادگاه تجدیدنظر) به صلح خاتمه می‌دهند که در این صورت معمولاً هر طرف تعهداتی را می‌پذیرد و دادگاه در صورت‌جلسه ای با عنوان گزارش اصلاحی عین تعهدات هریک از آنها را می‌نویسد؛ به این تصمیم دادگاه، گزارش اصلاحی گفته می‌شود که از حیث ماهیت مثل عقد صلح مندرج در سند رسمی است پس این عقد صلح بین طرفین و قائم مقامان قانونی آنان لازم الاتباع است.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: