مطابق با ماده 3 قانون صدور چک برخی چک هایی که صادر می شوند دارای وصف مجرمانه هستند و صادر کننده آن مشمول مجازات خواهد شد که بدین شرح می باشند :1- اگر در تاریخ مندرج در چک پول در بانک نداشته باشد2- صادر کننده ، وجه چک را از حساب بانکی خارج کند3- تنظیم چک به صورت ناخوانا به طوری که بانک از پرداخت آن خودداری کند مثل خط خوردگی، عدم مطابقت امضاء ، اختلاف در مندرجات چک4- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب که در حکم صدور چک بلامحل می‌باشد. 5- صادر کننده چک یا قائم مقام یا ذینفع به صورت خلاف ادعای مفقودی یا سرقت یا جعل یا هر ادعای دیگری در رابطه با چک نمایند و باعث شود مبلغ چک پرداخت نگردد و خلاف ادعا ثابت شود. 6- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد ، امضاء کننده مسئوولیت کیفری خواهد داشت.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: