با توجه به این که طبق ماده 1133 قانون مدنی قبل از اصلاحات سال 1381 حق طلاق بدون هیچگونه محدودیتی و بطور مطلق به اختیار مرد واگذار شده بودو وفق ماده 1119 همان قانون زن می توانست ضمن عقد نکاح شرط نماید تا چنان چه :شوهر زن دیگری بگیرد؛یا در مدت معینی غایب شود؛یا ترک انفاق نماید؛یا بر علیه حیات زن سوء قصد نماید ؛یا سوء رفتاری نمایدکه زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل  شود؛زن وکیل و وکیل در توکیل (یعنی زن از طرف زوج وکیل هست اما خودش حق داشته باشد فرد دیگری را در طلاق خود وکیل نماید ) باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. ماده 1119 قانون مدنی وکالت زوجه در طلاق را مقید به شروطی نموده است. پس از انقلاب نیز در اسناد نکاحیه شرط دوم عقد نامه در خصوص وکالت زوجه برای طلاق از زوج محدود به موارد معینی گردیده است ولی از نظر فقهی هیچ منعی برای وکالت مطلق زوجه از جانب زوج نیست.  (محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده ، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دهم، پاییز 1382، ص 332 و صفایی، سید حسین امامی، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، همان، پاورقی، ص 219)


ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: