هزينه دادرسی مهم ترين بخش تشكيل دهنده خسارت دادرسی است، چرا كه در دادرسی های مدنی، پرداخت هزينه دادرسی گريزناپذير است اما هزينه های ديگر مانند حق الوكاله وكيل، دستمزد كارشناس و... هميشه و در تمام دعاوی وجود ندارد.(اگر چه غالبا چنين است) اما هزينه دادرسی چيست و مبنای اخذ آن از خواهان چه مي باشد؟ قانون آيين دادرسي مدنی هزينه دادرسی را تعريف نكرده و تنها در ماده 502(681 سابق) به تعيين موارد آن پرداخته است:1-هزينه برگهايی كه به دادگاه تقديم مي شود؛2ـ هزينه قرارها و احكام اكتفا كرده است. می توان گفت :هزينه دادرسی عبارت است از هزينه ای كه خواهان برای ورود به دعوا و شروع رسيدگی بايد به دولت بپردازد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: