قانون مصوب 1345 به کلی نکاج ماده 1061 ق.م را منع کرد و مقرر داشت « از این تاریخ ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه به اتباع بیگانه و با کسانی که قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده اند ممنوع است. کارمندان متخلف صلاحیت ادامۀ خدمت در وزارت امور خارجه را نخواهند داشت...»البته آنچه از این ماده بر می‌آید این است که نکاح با زن خارجی باطل نیست، زیرا اگر در نظر قانون گذار نکاح واقع نمی شد دلیل نمی شد که از کارمند متخلف صلاحیت ادامۀ خدمت در وزارت امور خارجه را سلب کند. «اسناد مرتبط: قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 25/10/45»هرگاه زن ایرانی بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند و از جهت اختلاف مذهب و قرابت و مانند اینها هیچ مانعی در بین نباشد باز هم نکاح منوط به اجازۀ دولت ایران است .(دکتر کاتوزیان، ناصر ، ج مدنی خانواده – ص 106)

ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: