نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می‌شود.شرط صحت نکاح اهلیت طرفین عقد است لذا هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشدوتولی انعقاد عقد را خود انجام دهد نکاح باطل است.و باید ولی او این امر رابه عهده گیرد.


ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: