بر اساس ماده1208قانون مدنی«سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد » درست است که عقد نکاح نیز آثار مالی فراوان (ارث و نفقه) دارد و تعهداتی برای زوج ایجاد می‌کند ولی این الزام‌ها به حکم قانون بر هر که در موقعیت شوهر یا پدر قرار گیرد تحمیل می‌شود و ارادۀ سفیه در آنها دخالت ندارد لذا نکاح سفیه صحیح است چون قانون اشاره ای به لزوم رشد نکرده است ولی سفیه درانجام امور مالی نکاح آزاد نیست و هرگونه توافق بر امور مالی نکاح از جمله مهریه به اذن ولی یا قیم او بستگی دارد. 

ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: