ابتدا فرض بر ها را از قرابت بر ها جدا می کنیم. سهم فرض بر ها را می دهیم باقیمانده را می دهیم به قرابت بر ( تعیین و تکلیف فرض بر ها بر قرابت بر ها اولویت دارد ). اگر وراث متوفی، فقط فرض بر باشند و پس از تخصیص فروض آنها چیزی باقی بماند. مانده را به نسبت سهام آنان ( تسهیم به نسبت) بین آنها تقسیم می کنیم. به این کار [ رد ] باقی مانده ترکه می گوییم. مثال: وراث متوفی : زن ، مادر ، پدر فرض بر ها : زن و مادر قرابت بر : پدر زوجه 1/4   و    مادر 1/3 ترکه : 12 میلیون تومان 1/4 از 12 میلیون: 3 میلیون 1/3 از 12 میلیون : 4 میلیون 3 + 4 = 7 . 12 - 7 =  5 میلیون . 5 میلیون باقی مانده ار ترکه به پدر که قرابت بر است می رسد.  اگر در این مسئله پسر و دختر هم داشتیم بعد از دادن فرض های زن 1/8 و مادر و پدر 1/6 ، بقیه ترکه به دختر و پسر به نسبت اینکه پسر دوبرابر دختر ارث می برد، تقسیم می شود. یعنی مثلا ترکه 24 میلیون باشد. سهم ها از قرار زیر می شود:زن: 3 میلیون مادر: 4 میلیونپدر : 4 میلیوندختر :4 میلیون و 300هزار پسر: 8 میلیون و 600 هزار 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: