یکی از عوامل سقوط مجازات، نسخ قانون است که در ماده 99 قانون مجازات اسلامی بدین شرح پیش بینی شده است:«نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را متوقف می کند.آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده 10 این قانون خواهد بود.»ماده 10 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ما سبق نشدن قوانین لاحق کیفری است.مگر در موارد استثنائی که از جمله موارد استثنائی که قانون لاحق عطف به ما سبق می شود، عملی را که در گذشته (زمان وقوع) جرم بوده است دیگر جرم نمی داند.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: نسخ قانون نسخ عملی نسخ ضمنی
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: