این مـوادّ‌ عـبارت‌اند از: تـریاک و مشتقّات آن(مرفین، هروئین)،کوکائین، حشیش، ماری جوآنا، LSD2  و آمفتامین‌ها که به طـور کـلی و از‌ نظر‌ تأثیر استعمال این موادّ بر تن و روان‌ افراد، به‌ دو‌ دسته‌ تقسیم می‌شوند:  1- موادّی که‌ مـوجب‌ تـحرک روان منجر به خشم و پرخاش جـویی شـده و معتاد را بـه یـک فـرد از خود‌ بیگانه‌ و گاهی قاتل تبدیل مـی‌کنند, مثل کـوکایین.2-موادّی که به‌ عکس، منجر‌ به‌ بی‌حسی‌ یا‌ کرخت‌ شدن عمومی،کاهش اعمال‌ بصیرت ذهنی و بـی‌تفاوتی مـی‌شوند، مثل مرفین و هروئین. ( بیگی، جمال، ص 70-73)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: