1-در حقوق ایران ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است.2-ضابطه شرکت در جرم در قانون مجازات اسلامی  مستند بودن جرم به عمل همه شرکا است نه شرکت در عملیات اجرایی. (دکتر میر محمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت،ص 100) 3-معاون جرم بدون اینکه در عملیاتی شرکت کند (که جرم مستند به عمل وی گردد) به مجرم کمک کرده و وقوع جرم را تسهیل می کند.4-عنصر مادی معاونت اصولا فعل مثبت است به جز یک استثناءدر قانون راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308) که اگر مالک از وقوع معامله آگاه شود و اعلام نکند معاون جرم محسوب می شود. 5-معاونت در جرایم مادی صرف نیاز به احراز عنصر معنوی دارد. (دکتر میرمحمد صادقی، جرایم علیه اموال و مالکیت،، ص 102 ) 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: