معاون جرم کسی است که شخصا در ارتکاب عنصر مادی قابل استناد به مباشر یا شرکای جرم دخالت نداشته باشد بلکه از طریق تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، سوء استفاده از قدرت ، دسیسه، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و...همکاری و دخالت داشته باشد.(گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ص 211)
به عبارت دیگر معاون جرم کسی است که بدون آنکه شخصا به اجرای جرم منتسب به مباشر پرداخته باشد، با رفتار خود عامدا وقوع جرم را تسهیل کرده و یا مباشر را به ارتکاب آن برانگیخته است.(اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ص 39)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: