در این موضوع لازم است دو عنوان از هم تفکیک شوند:
معامله صوری (به قصد فرار از دین یا هر انگیزه دیگر): معامله‌ای است که ظاهر معامله صحیح است ولی طرفین قصد معامله ندارند. این معامله به دلیل نداشتن قصد باطل است.معامله به قصد فرار از دین: معامله‌ای است که مدیون به انگیزه و جهت فرار از دین اموالش را می‌فروشد؛ در این معامله مدیون قصد معامله دارد و معامله‌اش صوری نیست. اعتبار معامله به قصد فرار از دین در مرحله بعد بررسی می‌شود.(جزوه حقوق مدنی، دکتر شهبازی)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: