شرکت عامدانه در عملیات اجرایی و مجموعه رفتارهایی است که منجر به سلب عمدی حیات مقتول گردد،به نحوی که سلب حیات منتسب به رفتار تمام شرکت کنندگان باشد. نه همزمانی اقدامات و رفتار شرکا و نه تبانی ایشان برای تحقق عنوان مشارکت در قتل ضرورتی ندارد. اثبات رابطه علیت یا سببیت میان رفتار شرکا در مجموع و نتیجه حاصله (قتل) به اقدامات همه آنها ضروری است.عمد در ایراد آسیب منجر به کشتن ،نسبت به مقتول، به قصد به قتل رساندن وی برای تحقق عنوان مشارکت در قتل عمد ، به عنوان رکن روانی، الزامی  است. همچنین قانونگذار، صرف شرکت در منازعه و نزاع منجر به قتل، برفرض عدم انتساب قتل به رفتار فرد شرکت کننده در نزاع، را به موجب ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مستوجب حبس از یک تا سه سال دانسته است.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

ناظر علمی

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: