در لغت کسی را مسئول می‌نامند که از وی سؤال و بازخواست کنند و به همین ترتیب در جامعه کسی مسئول شناخته می‌شود که باید پاسخ‌گوی برخی از اعمال خویش باشد.
(فرهنگ فارسی معین (یک جلدی)، دکتر محمد معین، ص 1303)
در یک تعریف کلی مسئولیت مدنی عبارت است از: «الزام شخص به جبران خساراتی که در نتیجه عمل منتسب به او، به دیگری وارد شده است.» مسئولیت مدنی در معنای گسترده، هم قراردادی است و هم غیرقراردادی. البته مسئولیت مدنی در معنای خاص خود همان مسئولیت غیرقراردادی است و وقتی گفته می‌شود مسئولیت مدنی منظور نوع غیرقراردادی آن است.
(مسئولیت مدنی، ج 1، دکتر کاتوزیان، ص 34؛ جزوه حقوق مدنی 4، دکتر درودیان، ص 3)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: