به موجب بند ح ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تحقیق، در شرایطی برای متهم قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله صادر می کند. در این قرار در واقع دو تا قرار صادر می شود. اولی قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، دومی، قرار قبولی کفالت، یعنی مرجع تحقیق از متهم می خواهد که ضمن تعهد به حضور در مرجع قضایی شخصی را به عنوان کفیل برای حاضر نمودن خود معرفی نماید. بعد کفیل از مقام قضایی میخواهد کفالتش را با صدور قرار قبولی کفالت صدر نماید. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: