به موجب این قرار، مرجع قضایی، از متهم می خواهد که ضمن تعهد به حضور نزد مرجع قضایی، باید مالی را اعم از منقول یا غیر منقول، وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی تودیع کند. در این قرار علاوه بر گرفتن این تعهد، مرجع قضایی باید برای گرفتن وثیقه، قرار قبولی صادر کند. برا یآشنایی با قرار قبولی وثیقه، به مشاوره ادامه دهید. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: