قرارهایی که پرونده را کمک می‌کند تا موضوع و ماهیت دعوا روشن شود و جریان پرونده را به سمتی می‌برد که پرونده آماده صدور رأی گردد قرارهای اعدادی یا مقدماتی نامیده می‌شوند.
بطور مثال: در دعوای مطالبه 100 میلیون ریال به استناد سوگند، دادگاه قرار اتیان سوگند صادر می‌نماید تا با اجرای آن قرار، امکان صدور حکم محقق گردد.
یا شخصی برای مطالبه خسارت به ملک خود به جهت مجاورت با عملیات پروژه ساختمانی از دادگاه جهت اثبات تقصیر عاملین پروژه تقاضای کارشناس از دادگاه می‌کند، دادگاه در این جا برای روشن شدن جهات تخصصی قضیه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌کند.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: قرار اعدادی
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: