عقد قمار قراردادی است که به موجب آن هریک از بازی کنندگان در برابر دیگران ملتزم می شود تا به هرکدام که بر مبنای قواعد ویژه آن بازی، نتیجه مورد نظر را بدست آورد و برنده گردد پول یا مال معینی بدهد یا عملی را انجام دهد.
عقد گروبندی قراردادی است بین دو یا چند نفر، بر این مبنا که هرکس درباره وقوع حادثه یا تحقق نتیجه خاص پیش بینی درستی کرده باشد، از دیگران مبلغی پول یا مال دیگر یا انجام کاری را بستانکار شود.اعم از اینکه حادثه یا نتیجه مورد نظر پیش از انعقاد قرارداد رخ داده باشد یا پس از آن اتفاق بیفتد و خواه اشخاص طرف توافق نسبت به آن بیگانه باشند یا در انجام آن دخالت کنند.(جزوه حقوق مدنی دکتر قربانی)


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: