هرگاه زنی غیر از مادر طفل، او را با شرایط معین شیر دهد (بین او و طفل قرابتی بوجود می‌آید که تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است بنابراین سایر احکام خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در قرابت رضائی جاری نیست و تنها اثری که دارد این است که ازدواج بین طفل و زن (مادر رضاعی) و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین بین زن و خویشان طفل را ممنوع می‌سازد (دکتر کاتوزیان ناصر – ح مدنی (خانواده) سال 82 ص 30)آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: