لغوی:قتل از نظر لغت شناسان به معنای کشتن است.(عمید، حسن،فرهنگ عمید،جلد دوم،ص 1569)اصطلاحی: قانونگذار تعریفی از قتل عمد ارائه نکرده است. اما در تعریفی، قتل عمد به قتل از روی قصد و اراده تعبیر شده است (جعفری لنگرودی،محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، 1380،ص 528) و در جایی دیگر به سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم (نوکنده ای،عزیز،تحلیل حقوقی قتل عمد،1383 ص 14) تعریف شده است و باز چنین آمده است که قتل، سلب حیات از یک انسان زنده است.(گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،1393، ص 278 )


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

ناظر علمی

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: