تعریف لغوی: در منابع لغت،تعریفی از قتل شبه عمد یافت نمی شود.اما قتل به کشتن (عمید، حسن،فرهنگ عمید،جلد دوم،ص 1569) و عمد به انجام دادن کاری از روی قصد و نیت ( عمید، حسن،فرهنگ عمید،جلد دوم ،ص1453،) و شبه به مثل و مانند (عمید، حسن،فرهنگ عمید،جلد دوم،ص 1288) تعریف شده است.تعریف ماهوی: قتلی که ارکان تحقق آن شبیه قتل عمد است.سلب حیات در قالب شبه عمد در شرایطی است که مرگ مجنی علیه مورد نظر مرتکب فعل نباشد. (گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،1393، ص 290)


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

ناظر علمی

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: