هرگاه محکوم علیه و یا کسی که قرارِ دادگاه را صحیح نمی داند ، می تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کنندۀ رای که ممکن است دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد فرجام خواهی بعمل آورد که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است و به آن فرجام اصلی گویند اما اگر یک حکمی صادر شود که جزئاً به ضرر طرفین باشد و یکی از آنان درخواست فرجام اصلی را به موجب دادخواست بعمل آورد و طرف مقابل به تبع او فرجام خواهی کند به آن فرجام تبعی گویند.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: