عنصر مادی هر جرم ، فعل مادی آن جرم است. که در جرم جعل موارد ذیل می باشد: 1) ویژگی مرتکب : در جرم جعل میژگی خاصی در مرتکب آن شرط نیست بنابراین هر کس می تواند مرتکب این جرم شود. مگر در موارد خاص . 2) رفتار مجرمانه :فعل یا ترک فعل است. 3) موضوع جرم: سند، نوشته و سایر اشیاء پیش بینی شده در قانون.
4) وسیله :برای تحقق این جرم ویژگی خاصی در وسیله شرط نیست.5) نتیجه : این جرم جزء جرایم مطلق است، یعنی لازم نیست که ضرر به مرحله فعلیت برسد بلکه ضرر بالقوه کفایت می کند، (قابلیت اضرار )


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: