ضابطان دادگستری،مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات به موجب قانون اقدام می کنند.عنوان ضابط دادگستری از طریق۱-وثاقت و مورد اطمینان بودن ۲-فراگیری مهارت های لازم با گذراندن دوره های اموزشی زیر نظر مرجع قضایی ۳-تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری احراز می شود. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ضابط دادگستری ← ممنوع و بدون اعتبار است. (ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری)  علاوه بر ضابطین دادگستری، ضابطین نظامی نیز وجود دارد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: