ذی نفع تقاضای دستور موقت می‌نماید. این ذی نفع کسی است که می‌توان اصطلاح خواهان را برایش بکار برد، به این صورت که اگر دعوای اصلی یا اضافی باشد، خواهان دعوا، اگر دعوای متقابل مطروحه از سوی خوانده باشد، خواهان دعوا محسوب می‌شود.و در دعوای جلب شخص ثالث هم خواهان و هم خوانده می‌توانند تقاضای دستور موقت نمایند، وارد ثالث هم در دعوای ورود ثالت حق درخواست دستور موقت را داراست. 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: