گواهی بر شهادت اصل را شهادت فرع (شهادت بر شهادت‏) گویند. به گونه‌ای که خود شاهد، ماجرا را مشاهده نکرده ولی بر اساس مشاهده و شهادت شخص دیگر شهادت می‌دهد.به عبارت دیگر، شاهد یا خود، مستقیم گواه واقعه بوده و بر آن شهادت می‏دهد و یا به واسطه شاهد واقعه از آن رخداد اطلاع یافته و بر شهادت او گواهی می‏دهد. کسی که خود گواه واقعه بوده است و بر آن شهادت می‏دهد، شهادتش شهادت اصل و خود وی شاهد اصل و کسی که بر شهادت او نزد حاکم شهادت می‏دهد، شهادتش شهادت فرع و خود او شاهد فرع نامیده می‏شود.*شهادت بر شهادت شرعی فقط در شهادت بر شهادت اصلی پذیرفته است.
(ماده 188 قانون مجازات اسلامی)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: