در قانون تجارت به دو نوع شرکت اشاره شده است نوع اول شرکت هایی است که موضوع آنها تجارتی است یعنی برای آنکه بتوانند تشکیل بشوند باید به امور تجارتی بپردازند. تعریف: شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها باید عمل تجارتی ذاتی باشد، این اعمال، اعمالی هستند که در ماده 2 ق.ت بیان شده است، شرکت های موضوعاً تجارتی گفته می شود .این شرکت ها حق ندارند خارج از حوزۀ قانونی خودشان به فعالیت اقتصادی بپردازند، و فقط مکلف هستند به عمل های تجارتی اقدام نمایند که در ماده 2 ق.ت. تصریح شده است به طور مثال خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره یا عملیات صرافی، بانکی، بنگاه حمل و نقل، بنگاه خدمات (دلالی ) و...

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: