شرکت دولتی نوع مستقلی از شرکت های تجاری نیست بلکه در قالب یکی از انواع مقرر برای شرکت های تجارتی تشکیل می شود مثل سهامی عام یا سهامی خاص و غیره، اصولاً تشکیل شرکت دولتی در قالب هر کدام از انوع مقرر برای شرکت های تجارتی مجاز است مگر شرکت تعاونی متعارف و شرکت تعاونی سهامی عام. این دو قسم اخیر هیچ گاه شرکت دولتی نمی شوند (دکتر قربانی لاچوانی – مجید – ح تجارت )طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد در شرکت های تعاونی متعارف، اشخاص حقوقی دولتی مطلقاً نمی توانند عضو بشوند حتی در حد مالکیت یک سهم. در شرکت های تعاونی سهام عام، سرمایه گذاری دولت مجاز است ولی حداکثر آن 49 درصد کل سهام شرکت است، بنابراین شرکت های تعاونی سهام عام نیز نمی توانند هیچ گاه به صورت شرکت دولتی در آید.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: شرکت دولتی
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: