طبق قانون تجارت تمامی شرکت های تجارتی باید ثبت شوند. شرکت های تجارتی که مراحل ثبتی خود را طی می کنند و نامشان در مرجع ثت شرکت یا اداره ثبت شرکت ها وارد می گردد جزء شرکت های تجارتی واقعی قرار می گیرند، اما اگر شرکت های تجارتی، به ثبت شرکت اقدام نکنند و فعالیت هایی که انجام می دهند از نوع عملیات های تجارتی ذاتی باشند، این نوع شرکت ها، شرکت های تجارتی مخفی نام می گیرند. تعریف: «شرکت های تجارتی واقعی، شرکت هایی هستند که موسسین شرکت، آن را با قصد واقعی ایجاد شرکت تجارتی تاسیس کرده و به ثبت رسانده اند. به این منظور موسسان باید اساسنامه یا شرکت نامه تنظیم و امضاء نمایند و با رعایت شرایط تشکیل شرکت های تجارتی، آنها را به ثبت برسانند در حالی که در شرکت های مخفی، قصد موسسان ایجاد شرکت تجارتی نیست بلکه مشارتی را بدون قصد واقعی شکل دادن به شرکت تجارتی ایجاد کرده اند و مقنن به منظور حمایت از اشخاص ثالث مشارکت آنها را در حکم شرکت تضامنی دانسته است .(دکتر قربانی لاچوانی-مجید-دوره حقوق تجارت)

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: