تعریف شرط: هر چند در قانون مدنی تعریفی از شرط نشده است ولی بنا، به آنچه از موارد مربوط به شرط استنباط می‌شود می‌توان آن را به معنی التزام و تعهدی تبعی دانست که ضمن عقد و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و آن چنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل گردد شرط نیز تبعاً منتفی می‌شود. شروط ضمن عقدخود دارای اقسامی است:1-شروط صحیح 2- شروط باطل 


ادامه این مشاوره نیاز به ثبت نام شما دارد. ثبت نام سریع و رایگان است.

ورود عضویت
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: