یک دادخواست کامل و بی نقص می بایست دارای ده نکته کلیدی باشد که شامل این موارد می باشد:
1- تسلیم دادخواست به زبان فارسی 2- نوشتن دادخواست روی برگه چاپی مخصوص3-امضاء کردن دادخواست توسط خواهان4-نوشتن مشخصات خواهان 5- درج مشخصات وکیل خواهان6- درج مشخصات خوانده (طرف مقابل دعوا)7- تعیین خواسته و بهای آن8- تعهدات وجهات دعوا (سبب دعوا)9-آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.10- ذکر ادّله دعوا (دلیل دعوا) .

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: