اوصافی که برای مبیع بیان شد علی الاصول در ثمن نیز باید رعایت شود.بنابراین به عنوان مثال براساس ماده 339 قانون مدنی ثمن نیز در بیع باید معلوم و معین باشد، با همان احکامی که در خصوص مبیع بیان شد و همچنین به همان ترتیب ثمن باید مقدورالتسلیم باشد.
چنانچه مبلغ نهایی ثمن در بیع مورد توافق قرار نگیرد ولی دو طرف درباره‌ی شیوه محاسبه‌ی آن موافقت کنند مانند اینکه زمین محصوری با مقدار مشخص از قرار هر متر 500 هزار تومان مورد معامله واقع شود بدون اینکه کل ثمن در موقع ایجاب و قبول برای طرفین معلوم شده باشد عقد به عنوان بیع معتبر است و ثمن را مسامحتاً باید معلوم قلمداد کرد.

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: