ابتدائاً باید گفت دعوای متقابل همان شرایط اقامه دعوای اصلی را دارد و دارای همان شرایط عمومی می باشد فقط این نکته حائز اهمیت است که علاوه بر آن شرایط عمومی سه شرط مهم دیگر باید دارا باشد تا بتوان گفت دعوای متقابل به طور صحیح و کامل بیان شده است، سه شرط مذکور عبارتند از:1 – دعوای متقابل از سوی خوانده علیه خواهان اقامه می شود(ماده 141 ق.آ.د.م)2–دعوای متقابل با دعوای اصلی وحدت منشاء یا ارتباط کامل داشته باشد3–در مهلت مقرر اقامه شود. 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: دعوی متقابل معاملات متقابل
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: