در طبقه سوم ارث، خاله، دایی، عمو، عمه قرار دارند. خاله و دایی به نام اخوال بیان می شود و عمو و عمه به نام اعمام بیان می شود. هر کدام از اخوال و اعمام می تواند، پدری، پدر و مادری، مادری باشد. در صورت بودن خویشان پدر و مادری، خویشان پدری ارث نمی برد. و میان خویشان مادری، تقسیم ارث بدون در نظر گرفتن مونث و ذکور می باشد ولی در اقوام پدر و مادری و پدری اوناث نصف ذکور ارث می برند. برای آشنایی با نمونه حل مسئله ارث طبقه سوم مشاوره را ادامه دهید. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: