طبقه دوم ارث شامل دو دسته اجداد و خواهر و برادر متوفی می شود. خواهر و برادر پدر و مادری حاجب یا مانع ارث بردن خواهر و برادر پدری هستند. و همچنین احکام خواهر و برادر پدری مانند احکام خواهر و برادر پدری و مادری است. و در  این طبقه، خواهر  و برادر مادری  گاه به فرض( سهم معین قانونی ) و  گاه به قرابت ( کل ترکه بدون سهم معین قانونی ) ارث می برند. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: