در طبقه ی اول ارث، دو دسته داریم . دسته اول پدر و مادر و دسته دوم فرزندان متوفی، با درجه 1 الی آخر که بسته به نزدیکی با متوفی درجه بندی می شوند، قرار دارند. درجه ی نزدیک مانع ارث بردن درجه دورتر می شود به عبارتی در صورت بودن فرزند متوفی، نوه ی متوفی ارث نمی برد. برای آشنایی با حالات مختلف سهم الارث طبقه اول مشاوره را ادامه دهید. 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: