سند، هنوز هم مهمترین و رایجترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد طرفین با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قرارادعا را که منعقد می کنند تدارک می نمایند. لذا به دلیل اهمیت اسناد در اثبات ادعاها باید جایگاه و نوع استفاده از اسناد به دقت بررسی شود خدشه ای به ارکان و ماهیت اسناد وارد نکند و باعث نشود که بهره گیری از سند را ناشدنی نماید.
«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» (ماده 1284 ق. مدنی)
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی دلیل قرار گیرد. و در صورتی یک نوشته علی القاعده سند محسوب می شود که دارای امضاء، اثر انگشت و یا مُهر مشخصی باشد که سند به او نسبت داده شود.


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: