سرقت به معنای برداشتن چیزی از کسی با حیله و فریب می باشد. بر اساس م197 ق.م مصوب 137 سرقت عبارت بود از ربودن مخفیانه مال متعلق به دیگری.ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس ماده 267 سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. سارق:کسی است که در عملیات مادی سرقت مباشرت و شرکت دارد. 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معنی اصطلاحات حقوقی: سرقت مال مشاع سرقت ادبی
معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
بیشتر بدانید
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: