رکن معنوی در قتل عمد، شامل: قصد در ارتکاب رفتار نسبت به شخص مورد هدف مرتکب (به شرح بخش اول ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، قصد در نتیجه یا علم به وقوع نتیجه (به شرح بخش انتهایی ماده 144قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)،علم و توجه مرتکب به شرایط مقرر قانونی(منصوص در ماده 290 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بندها و تبصره های آن)، می باشد.برای تحقق عنوان مجرمانه در جمیع جرایم عمدی،همزمانی رکن مادی و معنوی و حکومت اجزا رکن معنوی بر اجزا رکن مادی،ضروری است. (آقایی نیا،حسین،جرایم علیه اشخاص،1393، ص 84) 

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

ناظر علمی

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: