عنوان قتل شبه عمد، در صورتی قابل تحقق است که از لحاظ روانی،مرگ مجنی علیه مورد نظر و قصد مرتکب رفتار نباشد .(گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی،1393، ص 290 ) .مرتکب باید علم به موضوع جرم داشته باشد، یعنی اینکه بداند مجنی علیه انسان زنده است و در صورت جهل به موضوع در حکم قتل شبه عمد خواهد بود. دوم آنکه  قصد رفتار نسبت به مجنی علیه که بند ب ماده 291 آن را جهت تحقق عنوان قتل شبیه عمد الزامی دانسته است. کار انجام شده مرتکب نباید نوعاً موجب قتل گردد و همزمان با این شرط، جهل مرتکب به اینکه آن کار نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود، باید احراز گردد. 


آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

ناظر علمی

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: