علاوه بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی که دادسرا و دادگاه باید واجد آن باشد قاضی دادسرا و دادگاه نیز باید جهت ردی نداشته باشد زیرا در صورت تحقق جهات رد شبهه‌ی عدم سلامت دادرسی به وجود می آید. موارد رد دادرس منحصر و محدود به همان موارد مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری است و به هیچ عنوان قابل تسری به سایر موارد نیست. به عبارت دیگر، نظر بر اینکه اصل بر صلاحیت دادرسان می باشد و مردود بودن دادرس استثناء است، بنابراین فقط باید در موارد به خصوص آن را پذیرفت و همان طور که حاکم دادگاه در موارد رد حق رسیدگی ندارد در غیر آن موارد حق امتناع از رسیدگی را ندارد.(هریس نژاد، کمال الدین، رد دادرس در دعاوی کیفری،1382، ص 224)  

آیا با توجه به این توضیحات مشاوره را ادامه می دهید؟


کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .

معرفی

اگر:

  • در این زمینه (یا حوزه) تخصص دارید
  • می توانید در این موضوع وکیل باشید
  • می توانید در این موضوع وکالت کنید
  • می توانید در این موضوع وکیل یا مشاور باشید

در این صفحه خود را معرفی کنید.

درخواست ثبت معرفی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: